Optinets IT-säkerhetsskola, inledning

Välkommen till Optinets IT-säkerhetsskola! Här kommer vi att gå igenom många grundläggande begrepp om IT-säkerhet. Mycket av det vi skriver kan även användas hemma.  

Optinet startar IT-säkerhetsskola på webben!

Nu kör Optinet igång en IT-säkerhetsskola på webben! Alla kommer att kunna ha nytta av detta då det är nyttigt även för hemanvändare. I varje avsnitt har vi en mer avancerad del som riktar sig mer till IT-ansvariga och de som vill dyka lite djupare i ämnet! Vill ni använda materialet från skolan i undervisningssyfte […]