Skapar antivirusföretag datavirus?

Det finns många missförstånd kring datavirus. Något av det vanligaste påståendet man stöter på från vanliga datoranvändare är… håll i hatten… att antivirusföretag skapar egna datavirus i hemlighet för att kunna sälja fler antivirusprodukter!