Maila med vett (och etikett)

Mail har mer och mer kommit att bli ett affärsdokument! För 15 år sedan var det faxen, men nu har mailen helt övertagit den positionen. Även den fysiska posten håller på att konkurreras ut av mailen. Att scanna in underskrivna avtal och maila över är numera väldigt vanligt och duger alldeles utmärkt även rent juridiskt. Dessutom är fördelarna flera […]