Vad är välfärdsteknik – välfärdsteknologi?

Vad är välfärdsteknik / välfärdsteknologi? Välfärdsteknik eller välfärdsteknologi som det också kan kallas är en digital teknik som bidrar till att skapa trygghet, delaktighet, självständighet eller aktivitet för de personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning samt för äldre personer. Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och tekniken som används bidrar […]