Datacentral / datahall / datacenter

Vårt datacenter är beläget i Göteborg. Optinet är ett av de få företag i Sverige som helt i egen regi hanterar hela kedjan kring datahallsdrift. Vi äger själva fastigheten och hyr inte in oss hos någon annan. Vi har full kontroll på allt tillträde till lokalerna, vi köper själva in elen och testar UPS:er och dieselaggregat m.m. Våra Microsoft och Cisco certifierade IT-konsulter kan även hjälpa er med drift och support.

Beskrivning

Teknisk information

Molntjänster

Applikationsdrift

Datacenter med lång erfarenhet och hög kompetens

Sedan 1997 har vi drivit vår datacentral (datacenter) i centrala Göteborg. 2010 flyttade vi datahallen till vår egen fastighet i Partille. Detta gör oss till ett av de företag i Sverige som har absolut längst erfarenhet av datahallsdrift (långt innan många av dagens IT-företag ens fanns och långt innan folk hört talas om ”molnet”).

Vad som gör oss unika är att vi inte bara driver datahall. Vi kan även hjälpa er att ta hand om er server på plats hos er! Dessutom är alla våra konsulter certifierade av Microsoft eller Cisco. Ni behöver alltså inte anlita något annat företag förutom Optinet vad gäller er IT-drift.

Hög säkerhet

Vår datahall är belägen i Partille (Göteborg). Optinet är ett av de få företag i Sverige som helt i egen regi hanterar hela kedjan kring datahallsdrift. Vi äger själva fastigheten och hyr inte in oss hos någon annan. Vi har full kontroll på ALLT tillträde till lokalen. Vi köper själva in elen och testar UPS:er och dieselaggregat m.m.

I vår datahall har vi mycket höga krav på säkerheten. Givetvis uppfyller vi kraven enligt GDPR vilket gör att kommuner, landsting och offentliga organisationer kan använda sig av våra datahallar. Vi har även en färdig mall för tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal om ni är i behov av detta.  All information lagras i Sverige och skyddas av Svensk lag. Vi har även kunder som måste uppfylla de krav på IT-säkerhet och informationssäkerhet Finansinspektionen ställer vad gäller IT-drift. I hallarna har vi en rad säkerhetsmöjligheter så som daglig backup, delad eller dedicerad brandvägg, SSL-VPN, antivirus etc.

Avbrottsfritt

Vår ambition är att vårt datacenter skall vara så avbrottsfritt som det nånsin går – ett av Sveriges säkraste datacenter. Vi jobbar kontinuerligt med att höja driftsäkerheten. Bland annat så drivs hela datacentret genom UPS och avbrottsfri reservkraft från dieselaggregat.

För de kunder som behöver mer information om Optinets säkerhet kan ni rekvirera ”Säkerhetsbeskrivning driftcentral IT” där vi utförlig beskriver vilka säkerhetssystem och rutiner vi tillämpar.

Certifierad kompetens

Oavsett om ni vill sköta en viss del av driften själv eller lägga ut allt kan det vara skönt att veta att alla våra anställda har en mycket hög IT-kompetens. All teknisk personal är ingenjörer i en eller annan form med högskoleutbildning och olika certifieringar av t.ex. Microsoft, Linux eller Cisco. Vi kan erbjuda en helhetslösning för IT-drift som många andra datacenter helt saknar.

Hög servicegrad/support

Ring oss så får ni hjälp, alltid! Vår ambition är att driva Sveriges bästa datahall med Sveriges högsta servicenivå. Att sitta i telefonkö eller att inte få tag i någon inom några minuter skall inte kunna hända hos oss. Vi lovar raka enkla besked och de allra flesta serviceärenden kan vi ta hand om samma dag. Vi ger även support till era slutanvändare så någon annan IT-leverantör behövs inte!

Internet

Genom vårt samarbete med en av Sveriges äldsta internetleverantörer, Telenor, har vi möjlighet att erbjuda bästa möjliga internetkapacitet, upp till 40 Gbit (för de som har råd) med full fiberredundans. Vidare finns även peeringavtal med alla stora internetaktörer som Teliasonera, Tele 2, Bredbandsbolaget, Interroute, Verizon, Telefoncia m.fl. Eget fibernät inom Norden är ytterligare en fördel för de kunder som har mycket trafik inom denna region.

Grön IT

Vi arbetar kontinuerligt med att våra datacenter skall dra så lite ström som möjligt. Varje server som kopplas in i hallen mäts med avseende på effektförbrukning. Ofta kan man genom att ta gamla servrar ur drift och ersätta dem med nya spara stora mängder el. Elen som man sparar är den allra renaste! Även kylbehovet är viktigt och vi lägger stor kraft på att inte kyla i onödan och optimera kylningen. Virtualisering är en mycket bra metod för att spara el. Ersätt många gamla servrar med en ny.

Mer info om datacenters kan ni hitta här.

Övervakning och redundans

Alla funktioner i datacentret övervakas av dubblerade övervakningsservrar som även övervakar varandra. Larm för temperatur och fukt är installerat. Huvudinternetförbindelsen är automatiskt redundant, d.v.s. om det blir ett avbrott så går den automatisk över på en reservförbindelse. Skulle inte detta räcka kan ni även få dedicerade redundanta fiberförbindelser med valfritt antal statiska IP som kommer in via fysiskt skilda vägar i vårt datacenter. Kylsystemen är dubblerade och allt tillträde till datacentret sker via sluss med dubbla dörrar, passersystem och larm. Läs i slutet av artikeln om Tier 4.

Storlek

Optinets datacenter är ca 200 m2 i dagsläget. Vi har fortfarande gott om utrymme att flytta in nya rack. Skulle vi behöva växa så har vi i vår egen fastighet möjlighet till upp till 1000 m2.

Tier 4

Tier nivån är ett mått på hur redundant (feltolerant) ett datacenter är. Optinets Tier-nivå kan vara Tier 4 (den bästa). Eftersom förbindelsen in är redundant, kylsystemen är redundanta, strömmen redundant m.m. så uppfyller vi i vissa lägen Tier 4 nivån. Det är dock viktigt att poängtera att bara viss utrustning kan uppfylla denna nivån. En standardmässig hosting-server t.ex. har bara ett nätaggregat och uppfyller då bara Tier 2.

Serverhall/datahall?

Vad är skillnaden? I praktiken är det ingen skillnad på en serverhall och en datahall. Begreppet datahall är lite mer generellt och antyder att här finns mer utrustning än bara servrar. Optinets datahallar är anpassade för serverdrift och skulle lika gärna kunna kallas serverhallar eller mer generellt, datacenter. I Partille har vi dessutom tre separata rum där ett är själva serverhallen, ett är för backupservrar och ett för UPS och reservkraft (dieselaggregat). Detta höjer säkerheten ytterligare och effektiviserar även kylbehovet. Datahall eller serverhall, datacentral eller datacenter är alltså benämningar på i princip samma sak.

Vad är en molntjänst?

Molntjänster hos Optinet är tjänster eller program som tillhandahålls över internet. Optinet tillhandahåller molntjänster för svenska företag genom en mycket hög teknisk och personlig servicenivå.

Till skillnad från många större molntjänstleverantörer (Google, Amazon, Microsoft etc) erbjuder Optinet en mycket högre grad av personlig service. När man lägger ut viktig företagsinformation i molnet är det viktigt att man kan få svar på frågor om hur informationen lagras, vad händer vid avbrott, hur får jag hjälp om något krånglar etc. etc. Dessutom kan Optinet hjälpa till med de tekniska förutsättningarna även i den lokala IT-miljön. Optinet kan ta ansvar för hela kedjan från lokal PC, brandvägg, internetanslutning ända ut i molnet.

Informationssäkerhet och sekretess

Alla molntjänster levereras från Optinets datahall i Göteborg. All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut på lokalt lagringsmedia. All information skyddas dessutom av PUL (PersonUppgiftsLagen) och sekretessavtal. Vidare följer vi Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter som är de råd som gäller för hantering av personuppgifter. Detta är för oss ett minimikrav och i vissa avseenden håller vi högre säkerhet eller ger kunden möjlighet att välja till högre säkerhet. Mer information om säkerhet i molntjänster kan ni läsa i denna bloggartikel.

För de kunder som vill ha information om Optinets säkerhet gällande molntjänster, hosting och annan datahallsdrift kan ni rekvirera ”Säkerhetsbeskrivning driftcentral IT” där vi utförligt beskriver vilka säkerhetssystem och rutiner vi tillämpar.

Mer information om personuppgifter som lagras med hjälp av molntjänster finns här i en artikel från Datainspektionen.

Lite mer information om molntjänster hittar ni här och på engelska finns här en mindre uppsats om molntjänster.

Lång erfarenhet av applikationsdrift

Optinet har stor erfarenhet av att installera och drifta många olika applikationer inom många olika verksamhetsområden. Applikationsdrift bygger ofta på en bra kommunikation med programvaruleverantören. I vissa fall är vi även rekommenderade av olika programvaruutvecklare då vi har ett nära och framgångsrikt samarbete. Nedan har vi försökt dela in de olika applikationerna inom kategorier så att ni lättare skall kunna hitta de ni söker.

 

Serveroperativ, databaser och mailservrar

Windows server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (Microsoft Certifierad Partner)

Microsoft Hyper-V Server (alla versioner)

VMware,  ESX, vSphere

Citrix, Xencenter

Microsoft Exchange (alla versioner)

Windows SOFS (Scale-Out File Server) cluster

Microsoft Officeprodukter (Microsoft Certifierad Partner)

Microsoft SQL (Microsoft Certifierad Partner)

Sharepoint (Microsoft Certifierad Partner)

Filemaker Pro/ Filemaker-server / Filemaker Webdirect hosting

Backup Exec, CPS, Veritas, Symantec,

Druva, backup

Lotus Domino

Lotus Notes

IceWarp Mail Server

Novanet, Novabackup

MDaemon, Alt-n Mailserver

eWall

Intellipool

Tobit David.fx Mail/Fax server

Ekonomi/administration

Agda

Basco Lön

Basco Tidrapportering

BL Administration

Briljant (Bokföring)

Carat Lön

CasaWin (Bofab)

Crona

Eko 2000

Entré

Eutaxia (Openend)

Garp

GMS (Amab)

Hogia Lön

iscala

Kapell

LevDoc

Mamut Business

Nordstedts Skatteproffs

Pagero

Qlikview (Qliktech)

SoftOne

ScalaDoc

SAP

Visma Administration

Visma Business

Visma SPCS

Visma Lön

Wolters Kluwer

 

Kassasystem

Nutid – PC Kassa

Visbook

Säljstöd – CRM

Kontakt (Lundalogik)

Super Office

Microsoft Business Contact Manager (BCM)

Hotellapplikationer

Callisto, Rebnis Hotel Systems

Hoist 360

Hotsoft (Hoist)

Jupiter, Rebnins Hotel Systems

Micros

Spectra (Bokningssystem)

Timelox

Visbook

Mäklare

Capitex (Rekommenderad av Capitex)

Shipping

Amos (Spectec)

Shipnet

Fastighet

Crom (Agresso)

Hero (Stamford)

IT-kett

Prolån

Summarum (Repab)

Vitec Fastighets & Ekonomisystem

Wikells Sektionsdata

Övrigt

Adobe Acrobat

Adobe Photoshop

Autocad (Autodesk)

ArchiCAD, Graphisoft

BRP (Bokningssystem)

DSV Fraktpak

GKS (Grafiskt Kalkylsystem)

Däckdata

Qualiware Lifecycle Manager

Applikationsdrift sker från vår egen datahall (hosting) i Göteborg eller på plats hos kund.