IT-drift på plats - Driftsäker Basic

Som att ha en egen IT-ansvarig på företaget. Tjänsten innebär att våra IT-konsulter regelbundet är på plats hos er och arbetar med att höja eller bibehålla aktuell driftsfunktion och IT-säkerhetsnivå, allt för att ert IT-system kontinuerligt skall fungera så bra som möjligt och era användare skall ha nära till hjälp.

IT-drift på plats hos er

Professionell IT-drift på plats hos ert företag av certifierade och erfarna IT-konsulter! Optinets första drifttjänst togs fram redan 1993, för snart 30 år sedan! Då var det inte många som kunde erbjuda detta.

Personlig IT-tekniker

Tjänsten innebär att en IT-konsult från Optinet regelbundet är på plats hos er, alltid samma person, och arbetar med att höja eller bibehålla aktuell driftsfunktion och IT-säkerhetsnivå, allt för att ert IT-system skall fungera så bra som möjligt. Förutom besök på plats ingår också en rad andra fördelar.

  • Utbildade, erfarna och certifierade IT-konsulter
  • Personligt tekniker, besök på plats av samma person som lär känna företaget och dess användare
  • Genomarbetade arbetsmetoder
  • System för att hantera dokumentation
  • Fokus på IT-säkerhet
  • Akututryckning vid allvarliga fel
  • Möjlighet till support och fjärrsupport
  • Konsultationer om förändringar och framtida utveckling
Läs vidare

Är du nyfiken och vill veta mer?

Är du nyfiken och vill veta mer om IT-drift på plats?
Hör av dig till oss så berättar vi mer, ger dig prisuppgifter eller skapar en offert för dig.

Vilket arbete utför vi?

Driftsäker Basic är en av våra populäraste tjänster. Rent konkret innebär tjänsten att vi ser över hela er IT-miljö; Servrar, arbetsplatser, mailsystem, programvaror, brandväggar och nätverk och håller dessa så säkra och uppdaterade som möjligt.

Målet med tjänsten är att ni som kund alltid skall ha ett fungerande IT-system samt få en partner för support och installationsärenden, men om något akut ändå händer snabbt kunna komma igång igen.

Istället för en egen IT-avdelning

Att ha en egen IT-avdelning är inte billigt. Att outsourca sin IT-avdelning till Optinet är ett mycket bra sätt att spara pengar och säkerställa kontinuerlig IT-utveckling. I kombination med vårt supportavtal blir det som en IT-avdelning som tjänst. Våra datakonsulter håller sig alltid uppdaterade med den senaste tekniken och kan på ett effektivt sätt rationalisera IT-driften.

Tag kontakt med oss för ett personligt besök så går vi igenom alla fördelar och vad som ingår i vår IT-drift tjänst. Optinet utför IT-drifttjänster på plats i Göteborg, Karlstad, Västsverige samt Härjedalen och vi utför IT-drift via fjärrassistans i hela Sverige.

Optinet var vid starten 1994 det första IT-konsultföretaget i Göteborg att erbjuda denna form av proaktiv IT-säkerhetstjänst.

Utökad inventeringsfunktion

När vi utför vårt arbete använder vi avancerad övervakningsprogramvara. Genom en centralt övervakad klient har vi nu möjlighet att få realtidsuppdaterade rapporter och sammanställningar över hela den installerade maskinparken hos våra kunder. Datorfabrikat, modell, serienummer, operativsystem och mycket mer. Ovärderligt för att verifiera att alla datorer är uppdaterade och mycket bra vid garantiärenden, tillbehörsbeställning, stöld, inventering eller framtida planering.

Denna funktion gör det också mycket enkelt att utöka med andra system som övervakat antivirus, patchhantering eller fjärrsupport.