Vi har normal drift med full reservkapacitet

El, kyla och vägg klart!

Då var elen färdigdragen in till datahallen, eller i alla fall en del av den, etapp 1 som vi kallar det. Skönt, bitarna börjar falla på plats. Kylanläggningarna kom upp för några dagar sedan, men vi har inte kunnar testa dom förrän elen blivit inkopplad, men nu kan vi göra det. Får dock ta kontakt med kylfirman, vågar inte göra jungfrutestet själv om något skulle vara fel. Sen har vi suttit och skissat på hur elen skall dras fram till rack och kopplas via dieselagregat och UPS:er också. Det är tur att man tänker innan man börjar bygga för ofta kommer man på något som gör att man får tänka om.