Vi har normal drift med full reservkapacitet

Elen åter tidigast 06.00

[Detta refererar till en gammal händelse. Informationen är ej längre aktuell.]

På Vattenfalls sida för driftinformation kan man läsa kl. 20.22 att elen väntas åter tidigast kl. 06.00. På ett annat ställe går att läsa att felet berodde på ett misslyckat sprängningsarbete. Återstår att se om detta är sant! Information från GP finns här!