Facebook Update Tool, new system login

Mailvirus med stor spridning och farligt beteende!

Viruset sprids via mail med en uppmaning till användaren att uppdatera sitt Facebook-konto. Man skall göra detta för att systemet bla. skall bli säkrare uppges i uppmaningen.

Rubriker i mailet som observerats är:

Facebook update Tool
new system login

Mailet har följande utseende:

 

facebookvirus

Vid ett snabbt ögonkast kan mailet verka autentiskt, men om man undersöker det nogrannare kan man se att det inte kommer från Facebook och inte heller länken bakom knappen pekar till Facebook!

Om man klickar på uppdatera knappen kommer dina lösenord att stjälas. Om man vidare faktiskt installerar uppdateringsverktyget infekteras datorn av en trojan (Zeus) som dessutom stjäl bankinformation och förmodligen gör det möjligt för konstruktören att utnyttja datorn på andra sätt!

Om du har klickat på uppdatera knappen så tag omedebart kontakt med oss!

De kunder till Optinet som har Mcafee installerat och uppdaterat har ett verksamt skydd, dock vill vi ändå varna eftersom viruset verkar ha muterat och fastnar ibland, men inte alltid!

Och återigen vill vi poängtera att inga seriösa företag skickar ut den här typen av uppmaningar, så inte heller Facebook!

Om ni är osäkra på vilken nivå av säkerhet ni har eller har några andra frågor så tveka inte att ta kontakt med oss!