Driftstatus: Vi har normal drift med full reservkapacitet

[gdlr_tabs style=”horizontal” initial=”1″]

[gdlr_tab title=”Beskrivning”]

Fastighetsautomation eller automation och styr- och regler inom industrin är ett stort område.

Optinet kan här bidra med stor kunskap inom IT och telefoni-delen av automation, övervakning samt styr och regler. Trenden är tydlig, allt mer skall övervakas och styras och man börjar även tala om Smarta fastigheter, Building Management System och SCADA.

Områden där vi bl.a. annat kan hjälpa till:

Serverdrift

Allt mer ofta uppstår behovet av att ha en central server för övervakning av fastigheter eller delar i en industri t..ex. för ett SCADA-system. Denna server behöver inte står lokalt utan kan med fördel stå i en datahall. Servern behöver inte heller vara fysisk utan kan med fördel vara virtuell. Läs mer om virtuell server hos Optinet här.

Fjärruppkoppling – VPN

En mycket vanlig fråga är hur man hanterar uppkoppling till utrustningen som skall övervakas eller styras. Optinet har arbetat med olika VPN-lösningar sedan 1990-talet och har bred kunskap om alla olika möjligheter till uppkoppling. Bland annat är vi återförsäljare för Tosibox, ett system speciellt anpassat för att skapa säkra uppkopplingar för industri, fastighetsägare och installatörer. Läs mer om Tosibox här eller lite mer information om VPN från Optinet hittar ni här.

Lokala nätverk – LAN

Ibland är det många olika saker man behöver övervaka och styra inom en fastighet eller industri. Enklast (och bäst) är då att man bygger ett LAN, lokalt nätverk, för utrustningen som skall anslutas. Ibland finns redan nätverk på plats i t.ex. skolor och kommunala byggnader kan detta vara vanligt, men ibland får man bygga nytt. Optinet kan hantera hela installationen från kabeldragning till switcharna som behövs. Används befintligt LAN bör man speciellt se över säkerheten och dela upp det i segment.

Telefoni

Fortfarande kan telefoni krävas i en del fastigheter, t.ex. för porttelefoner, hissar eller larm. Den moderna lösningen för detta är antingen IP-telefoni eller 3G/4G. Optinet levererar både abonnemang och utrustning för detta. Alla utrustning kan även övervakas för driftproblem. Mer information om telefoni från Optinet hittar ni här.

Support

Anlitar ni Optinet för drift av servrar eller kommunikationslösningar kan ni alltid få hjälp genom att ringa vår support. Vår support sitter i Göteborg och all personal är certifierad inom olika områden som serverdrift, nätverk och IT-säkerhet. Mer information om Optinets support hittar ni här.

IT-Säkerhet

Optinet har alltid säkerhet i fokus när vi bygger server eller kommunikationslösningar

Analoga kopplingar

Optinet har möjlighet att leverera ett brett utbud av utrustning med analoga in och utgångar.

Radiolänkar

Ibland behöver man knyta ihop olika byggnader. Om man inte har möjlighet att dra fiber kan radiolänkar vara ett bra alternativ. Optinet levererar radiolänkar som klarar avstånd upp till 5 km och hastighet upp till 1 Gbit.

[/gdlr_tab]

[/gdlr_tabs]