Fördelar med att ha företagets server eller servrar i Sverige

Det finns många anledningar till varför man bör ha företagets server eller servrar i Sverige. Här har vi listat upp våra topp 3.

1. Ökad säkerhet

Ingen trafik passerar landets gränser (så länge användarna finns i Sverige). Servern och all information skyddas av svensk lag. I orostider är detta en självklarhet. Följer alla krav gällande GDPR vilket innebär att personuppgiftsbiträdesavtal kan tecknas.

2. Gynnar svensk marknad

Svensk personal, nyttjande av svensk el och drift i svenska lokaler gynnar landet.

3. Bättre prestanda och större trovärdighet

En server som står närmare får per automatik bättre prestanda i form av kortare svarstider. Lite tekniskt, men fråga oss gärna så berättar vi mer. Om er server används mot internet höjs också trovärdigheten.

Varför bör man ha företagets servrar hos oss på Optinet?

1. Grönt

Alla våra servrar vi installerar är ”Energy Star” certifierade. Elen vi förbrukar är certifierat grön el, se vår hemsida för certifikatet. Överskottsvärme används för uppvärmning av vår fastighet m.m.

2. Svensk support

All support utförs av vår egen personal och är bara ett telefonsamtal eller ett mail bort. Inga tickets i något utländskt system som sedan hänvisas till Indien.

3. En leverantör

Optinet har en unikt hög teknisk kompetens på serverdrift och alla i personalen är högutbildade med flera certifikat.
Detta innebär att ni inte behöver anlita ytterligare ett konsultföretag för installationer eller andra arbeten och självklart kan vi även hantera kontakten mot andra leverantörer av t.ex. serverprogramvara.