Vi har normal drift med full reservkapacitet

GDPR och IT-säkerhet

GDPR (General Data Protection Regulation) är alltså EU:s nya skyddsförordning som kommer att träda i kraft nu den 25:e maj i EU och alltså även gälla här i Sverige.
Förordningen (lagen) är till för att skydda enskilda individers rättigheter.
Reglerna kring GDPR är till för att värna om den enskilda individens rättigheter och skydda integriteten så att inte privata uppgifter kommer i fel händer eller försvinner.
Detta innebär kortfattat att alla företag som har datoriserad information om enskilda personer (vilket i princip alla har, de flesta har t.ex. ett lönesystem) är skyldiga att följa de nya reglerna.

Vi på Optinet, som är specialiserade på drift av IT-system för företag, kommer att sammanställa på ett, förhoppningsvis, lättfattligt sätt vad detta innebär från ett IT-säkerhetsperspektiv inom kort. Våra tjänster kommer även att uppdateras med information om hur de samverkar med GDPR:s krav.
Detta kommer bl.a. att beröra saker som skydd av servrar, datorer, backuper, loggning, vilken typ av information man får spara i vilka system m.m.

Om ni har några frågor kring GDPR så går det bra att maila till GDPR@optinet.se så kommer vi antingen att svara på frågorna i den text vi lägger upp på vår hemsida eller direkt till er, givetvis utan kostnad.