GDPR- och säkerhets-scanning

GDPR-scanning eller säkerhetsscanning

Det är lätt att tro att GDPR är en anledning i sig att säkerställa att alla datorer är säkra. Så är det givetvis inte. Osäkra datorer kan ställa till med mycket problem för användare och företag på många olika sätt. Med vår scanningstjänst hittar ni de flesta tänkbara sårbarheter, men ni hittar även personuppgifter som regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. Om man får ha personuppgifter på sina datorer eller ej beror på er verksamhet samt er skyddsnivå.

Oavsett om ni är skyldiga enligt GDPR eller inte att hålla en viss skyddsnivå är denna scanning alltid bra att utföra. Ni kan antingen utföra den vi ett tillfälle eller regelbundet.

I scanningstjänsten scannar (letar) vi efter:

  • Känslig persondata såsom personnummer, bankkonton, kreditkortsnummer, passinformation m.m.
  • Kända säkerhetshål och sårbarheter (över 10.000 kända som uppdateras kontinuerligt)
  • Test av säkerhetsnivå, lösenordshantering, säkerhetsinställningar, skyddssystem m.m.

Efter utförd scanning levereras resultatet i form av en rapport där man ser vilka persondata, sårbarheter m.m. som finns.

Tjänsten kostar från 40:-/mån/dator exklusive tid för installation på klientdatorerna. Man bör köra denna tjänst på samtliga datorer för att få en fullständig bild.