Vi har normal drift med full reservkapacitet

Gör en säkerhetsanalys av din IT-miljö

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad ökar även cyberhoten, detta leder till att vi är allt mer beroende av en säker och fungerande IT-miljö utan driftstörningar.

IT-utvecklingen sker snabbt och är i ständig förändring vilket gör att säkerheten inte hänger med, samtidigt som lagar och förordningar ställer allt mer högre krav på hur vi hanterar vår data.

Därför är det viktigt att man se över sin IT-miljö

I vår säkerhetsanalys kontrollerar vi bland annat:

Såklart är vår säkerhetsanalys helt kostnadsfri!

Ta del av vår säkerhetsanalys

Vi hjälper dig att göra en IT-säkerhetsanalys av verksamheten. Såklart helt kostnadsfritt.