IT-chef som tjänst – hyr en IT-chef!

Det blir allt viktigare att ha en person som är ansvarig för IT och digitalisering. Inte bara i den dagliga driften, men också på strategisk nivå för att kunna möta morgondagens utmaningar.

IT och digitalisering har aldrig varit så viktigt för så stora delar av samhället och företag som det är idag. Utvecklingen i branschen har heller aldrig gått snabbare. Att hänga med i utvecklingen och ha strategier som är hållbara, både idag och imorgon, kan vara svårt.  

I varje organisation blir det allt viktigare att ha en person som är ansvarig för IT och digitalisering. Inte bara i den dagliga driften, men också på strategisk nivå för att kunna möta morgondagens utmaningar. För den som inte kan eller vill ha en anställd IT-chef finns ett mer dynamiskt alternativ: IT-chef som tjänst.  

IT-chef som tjänst kan på många sätt ge ett mervärde i er verksamhet.  

En extern IT-chefs kompetens blir aldrig gammal. Optinet har alla kompetenser inom IT och har kunder i stort sett alla branscher, därför lär vi oss hela tiden vad som är nytt och vi kan alltid söka efter svaret på en fråga inom vår egen organisation.

Mer än en persons kompetens

Då ni anlitar Optinet för denna tjänst blir det en person hos oss som träder in i rollen som IT-chef, men ni får i själva verket inte bara en persons kompetens, utan hela Optinets. Att jobba med IT och digitalisering är något alla på Optinet brinner för och tycker är roligt, på så sätt kommer ni garanterat också få en IT-chef som verkligen är hängiven till uppgiften.  

En månad, ett år eller tills vidare?

Behöver ni förstärkning av er IT-organisation kan Optinet snabbt allokera resurser för att komplettera er i den dagliga driften, antingen under längre tid eller under kortare perioder.  

Ni betalar bara för det ni använder

Betala bara för kompetensen när ni behöver den. En extern IT-chef belastar inte er verksamhet ekonomiskt mer än när den gör faktisk nytta. En extern IT-chef har inga sjukdagar, VAB-dagar eller semesterdagar. En extern IT-chef kommer garanterat innebära en besparing för er både i tid och i pengar.  

Flexibelt avtal

Ni tecknar tjänsten på era villkor. I botten ligger ofta en grund med vilka insatser som skall göras och i vilken omfattning. Utanför detta kan man sen addera ytterligare tid eller insatser vid behov. Avtalet löper kvartalsvis utan krav på uppsägning.

Kundnytta

Med en extern IT-chef från Optinet kan du vara trygg med att din IT-chef alltid kommer ha er verksamhets bästa i fokus. Hos de kunder där vi idag har en IT-chefsfunktion har vi både erfarenhet av att samordna er interna IT-avdelning, andra externa konsulter, men också där vi själva står för den dagliga driften. På så sätt kan ni lägga totalt fokus på er kärnverksamhet samtidigt som vi tar fullt ansvar för alla delar i er IT. Genom att inte ha några långa avtalstider kan ni alltid lita på att vi kommer att göra vårt bästa för att optimera er verksamhet.  

För företag i alla storlekar

Med Optinets erfarenhet av att ta ansvar för det strategiska arbetet hos såväl myndigheter, kommuner och små snabbväxande företag som blivit utnämnda till DI Gasell kan du känna dig trygg i att din IT-lösning kommer fungera såväl idag som i framtiden.

Är ni intresserade av att hyra en IT-chef så hör av er till oss på det sätt som passar er, formuläret till höger, chat, maila eller slå oss en signal.