Vi har normal drift med full reservkapacitet

Gratis IT-säkerhetskurs från HP

Securing your business involves more than just fighting the latest worm or virus. This course explores the types of security threats your business faces and helps you establish a holistic, in-depth approach to security.

För att starta kursen besök denna sida och klicka på ”Enrol”.