Jönköpings kommun använder OptiCare

Boknings- och inventeringssystem skapat för kommuner.

Vi kan nu berätta att Jönköpings kommun använder OptiCare. Det är enheten för trygghetsskapande teknik inom Jönköpings kommun som använder sig av systemet när de bokar installation av trygghetslarm.

OptiCare hanterar installation, service och invertering av trygghetslarm och övriga hjälpmedel inom området välfärdteknik.


Det kan vara exempelvis: