Vi har normal drift med full reservkapacitet

Ny ledning och ny riktning för Optinet

Optinet har under hösten tagit två viktiga steg i sin verksamhet som kommer ge stort genomslag framgent. Dels har vi ett skarpt kluster i vår datahall vilket är oerhört roligt och spännande, men vi har också på riktigt tagit steget mot att vara en slagkraftig utvecklare av applikationer.

I och med att vår applikationsutveckling tagit en större del i vår verksamhet och intresset för den är stort kommer vi ha detta som en separat del i Optinet vilket skapar behovet av tillväxt.

För att göra en resa mot tillväxt så kommer ledningen av Optinet se lite annorlunda ut. Från och med 1/1 2020 så tar Simon Åslund Johansson över rollen som VD medan ägare och nuvarande VD Rune Wallgren kommer ha rollen som dels styrelseordförande men också som teknisk chef. Han kommer lägga särskild vikt på vår programutveckling och kommer i större grad ha kontakt med er som kunder inom ramen för detta.

Simon har en lång erfarenhet som Specialistofficer i Försvarsmakten och har vana att leda olika typer av verksamheter. Simon har också jobbat på Optinet i strax över ett år som IT-konsult i Härjedalen och är därför väl insatt i Optinets verksamhet. Med dessa erfarenheter som bakgrund kommer Simon fortsättningsvis sköta den dagliga driften av Optinet som VD och leda den tillväxtresa som vi nu påbörjar.

Rune startade Optinet för 25 år sedan och har lett företaget under alla år. Det gör att Rune dels har en väldigt hög teknisk kompetens, men också erfarenhet av marknaden. Därför kommer Runes roll vara tudelad. Han kommer både axla rollen som styrelseordförande där han tillsammans med styrelsen kommer staka ut vägen för Optinet i framtiden, men också ta ett större grepp om den tekniska tjänsten och utveckla den.

Med denna laguppställning i ledningen och Optinets otroligt kompetenta personal kommer vi kunna erbjuda er som kunder lösningar som ligger i absolut framkant. Vi ser fram emot det nya året där det kommer hända väldigt många saker på alla fronter.

God jul och gott nytt år önskar vi er alla från oss på Optinet!