Vi har normal drift med full reservkapacitet

OPTICARE

Sveriges enda kommunsystem för hantering av all välfärdsteknik

Idag används OptiCare av flera kommuner runt om i Sverige som bokningssystem för hantering av all välfärdsteknik. Optinet Data har utvecklat systemet tillsammans med organisationer och verksamheter som arbetar i branschen för välfärd- och trygghetsteknik. Några av våra kunder som använder vårt system idag är, Göteborgs stad, Malmö stad och Jönköpings kommun.

Bokningssystemet är framtaget för tidsbokade installationer och uppdrag samt inventering, service och bevakning. Detta innebär att systemet hanterar all välfärdsteknik (eller trygghetsteknik) så som:

Att kunna säkerställa hela kedjan kring inleverans av utrustning, installation, service och återtag på ett tryggt och tidseffektivt sätt är kärnan i systemet. Systemet tjänar ofta in sig självt direkt och den normala upphandlingsmetoden är genom direktupphandling.

Systemet används idag bland annat av Göteborgs, Malmö och Jönköpings kommuner för att säkerställa hantering av välfärdsteknik. Systemet fungerar även väl för hemtjänst samt äldreomsorg och privata vårdgivare.

Stort fokus har lagts på att inget skall falla mellan stolarna och GDPR då systemet kan hantera personuppgifter. 

System är byggt i enlighet med IVO:s riktlinjer.

Få de senaste nyheterna om OptiCare

* obligatorisk

Vill du veta mer om OptiCare?

Är du intresserad och vill veta mer om systemet OptiCare?
Ta kontakt med oss så pratar vi vidare!

Funktioner i OptiCare

Med er vision och med vår teknik är allt möjligt.
Detta är ett urval av funktioner i systemet.

Central vy för
administratörer
Inventering och lager
Inventering och lager
Inventering och lager
Faktureringsunderlag
Kalendervy
Statistik och rapporter
Kundregister med
kontaktpersoner och historik
Funktion för borttappat material
& underlag för debitering
Ärendehantering för ej
tidsbokade uppdrag
Mobilvy för fältpersonal

 (tekniker, hemtjänst, etc.)

Klassificering av olika
typer av jobb

(installation, service)

Klassificering av uppdrag

(Larm, lås, telefoni)

Mobilvy för fältpersonal

 (tekniker, hemtjänst, etc.)

Tvåfaktorsautentisering

(MFA)

Klassificering av olika
typer av jobb

(installation, service)

Extra moduler

SMS/text notiser
Koppling till Inera

Personuppgiftsregister för snabbare inmatning och adresskontroll

Skalbart system

Systemet kan byggas ut med ytterligare funktionalitet eller integreras mot andra system.

OptiCare är utvecklat för att kunna ge verksamheten hög effektivitet då kommunala resurser måste utnyttjas väl. Ett exempel är när en tekniker blir färdig med ett uppdrag mitt under arbetsdagen och snabbt ska kunna ombokas på nya uppdrag.

Exempel på ytterligare funktioner kan vara:

Vad säger våra kunder?

Tidigare har kunderna arbetat i flera olika system som t.ex. mail och Excel där man har saknat en flödeshantering. Genom att gå från flera system till att använda bara ett program sparar dom både pengar, tid och utrustning. 

Vårt bokningssystem har hjälpt våra kunder med att deras arbete blir mer säkert och att alla uppdrag blir utförda så att inget längre ”faller mellan stolarna” 
Nu får dom total översikt och skapar kontroll på statistik. Detta gör att det skapar en högre trygghet både internt och externt ut mot klienter. Samt att systemet stödjer implementationen av ny välfärdsteknik.

Helene Gartzell som sitter och arbetar i OptiCare

Innan Optinet hade vi svårt att bevaka våra ärenden, allt hanterades på papper. Efter att vi införde Optinet så har vi fått mer struktur och kan följa varje ärende tills det är avslutat. 
Tidigare hade våra tekniker med sig papper på sina ärenden, men med Optinet i varje teknikers mobiltelefon blir det mer lättöverskådligt och högre sekretess.

Helene Gartzell, bokningsansvarig tekniker

Erat bokningssystem är grymt!

Sebastian Brander, Tekniker

Trygghetsjouren

Göteborgs stad

Jag har nu arbetat i ert fantastiska program i några dagar. Det är verkligen lättarbetat och lätt att förstå.

Ni gör ett lysande jobb!

Angelica Skarpås

Larmcentralen

Malmö stad

Senaste uppdateringarna för OptiCare

Se det senaste versionsnyheterna ifrån systemet.