OptiCare har skyddat äldre från bedrägeri

Optinets system OptiCare är ett system som används för planering av installation och service för all välfärdsteknik såsom trygghetslarm, kameraövervakning e-lås m.m.

Systemet används bl.a. av några av Sveriges största kommuner, Göteborgs och Malmö stad som också varit med och bidragit till funktioner och utformning av systemet.
Vi har nu fått rapporter att systemet skyddat äldre från bedrägeri. I Göteborg, för ett par veckor sedan, hörde en släkting av sig till Trygghetsjouren för att kontrollera om sin anhörige skulle få sitt trygghetslarm utbytt. Den anhörige hade blivit kontaktad av en person som skulle komma på hembesök.

Efter att Trygghetsjouren kontrollerat detta i OptiCare om det fanns något bokat serviceärende hos brukaren kunde de konstatera att detta var ett försök till bedrägeri och händelsen kunde undvikas.
Detta är bara ett av de sätt som OptiCare hjälper till att skydda våra medborgare.
Ni kan läsa mer om OptiCare här eller om ni vill ni veta mer så hör av er till oss för ytterligare information.