Säkra ditt WiFi-nät – Nyupptäckt sårbarhet drabbar nästan alla!

Nya säkerhetsbrister har upptäckts i WPA2, det vanligaste protokollet för att säkra upp trådlösa nätverk. Forskare har publicerat detaljer om de olika attackerna som är möjliga. Man får räkna med att dessa sårbarheter kommer börja utnyttjas av angripare väldigt snart. Det handlar mestadels om möjligheten att kunna avlyssna trafik som går över trådlösa nätverk. Det kan handla om lösenord eller annan känslig information. Angriparen behöver bara vara inom nätverkets räckvidd för att kunna utföra attacken.

Hur skyddar man sig?

Om man vill vara skyddad mot denna sårbarhet måste man uppdatera sina accesspunkter. I de fall som uppdateringar inte finns tillgängliga (t.ex. om support från tillverkaren upphört) måste man slänga utrustningen och köpa nytt. Även datorer och mobiltelefoner är drabbade av sårbarheten. Därför är det viktigt att era datorer, telefoner och surfplattor är inställda på att installera säkerhetsuppdateringar automatiskt.

De kunder som har Trådlöst som tjänst kommer få sin utrustning uppdaterad automatiskt genom mjukvaru-uppdateringar. Värt att tillägga är att tillverkaren av den utrustning som vi använder i vår tjänst är särskilt omnämnd som ett föredöme, då de i ett mycket tidigt skede släppt säkerhetsuppdateringar.