Driftstatus: Vi har normal drift med full reservkapacitet

Shape.svg