Varning för CryptoWall – Viruset som kidnappar dina filer och kräver lösensumma

Vi har nu stött på detta virus hos ett företag i Göteborg! Tyvärr hade företaget inte sina säkerhetsrutiner på plats och skadan blev därför förödande! På senaste tiden har det blivit allt vanligare med virus som krypterar dina dokument och kräver lösensumma i utbyte mot dekrypteringsnyckeln. Tyvärr är det väldigt svårt att få tillbaka sina […]