Den nya säkerhetsskyddslagen

Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd. Den innebär en hel del saker rörande skydd av verksamhet som kan äventyra rikets säkerhet om den kommer i felaktiga händer. En del av denna lag handlar om informationssäkerhet, vilket jag kommer skriva om i detta inlägg. För det första så kommer information klassas i […]

Varning: Många attacker riktas mot Office 365-konton – Så här skyddar du dig

Vi ser en stadig ökning av antalet konton i Office 365 som blir kapade i syfte att skicka ut mail som innehåller länkar till skadlig kod. Dessa mail skickas till den kapade användarens sparade mottagare, men kan även gå ut till andra adresser. Detta påverkar det drabbade företagets förtroende och mailleveranser negativt. Det kan också […]

GDPR och IT-säkerhet

GDPR (General Data Protection Regulation) är alltså EU:s nya skyddsförordning som kommer att träda i kraft nu den 25:e maj i EU och alltså även gälla här i Sverige. Förordningen (lagen) är till för att skydda enskilda individers rättigheter. Reglerna kring GDPR är till för att värna om den enskilda individens rättigheter och skydda integriteten […]