Vi har normal drift med full reservkapacitet

Den nya säkerhetsskyddslagen

Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd. Den innebär en hel del saker rörande skydd av verksamhet som kan äventyra rikets säkerhet om den kommer i felaktiga händer. En del av denna lag handlar om informationssäkerhet, vilket jag kommer skriva om i detta inlägg. För det första så kommer information klassas i […]