Alternativ till Adobe Acrobat Reader

Adobe har det sista året uppdaterats lika frekvent som Windows. Det är lite väl mycket för ett program som bara behöver göra en sak. Det behöver faktiskt inte vara så avancerat som Adobe Acrobat Reader. Vissa användare behöver inte stöd för formulär editering, avancerade inbyggda makron eller visning direkt i webbläsaren! För dessa användare kan […]