Vi har normal drift med full reservkapacitet

GDPR och IT-säkerhet

GDPR (General Data Protection Regulation) är alltså EU:s nya skyddsförordning som kommer att träda i kraft nu den 25:e maj i EU och alltså även gälla här i Sverige. Förordningen (lagen) är till för att skydda enskilda individers rättigheter. Reglerna kring GDPR är till för att värna om den enskilda individens rättigheter och skydda integriteten […]

Brott mot Personuppgiftslagen – PUL blir vanligare med molntjänster!

Det har ju skrivits lite om PUL och offentlig sektor det senaste i samband med molntjänster. Jag skulle bara vilja belysa att problemet är ännu vidare i sin omfattning. Jag kommer här att måla upp ett väldigt vanligt scenario så kan ni ju själva uppskatta hur vanligt detta är!