Vi har normal drift med full reservkapacitet

Att prenumerera på nyheter med RSS

Har du många nyhetssajter och bloggar att följa? Istället för att surfa in på varje (ofta reklamfylld) sida kanske det vore bättre att få alla nyheter samlade på en gemensam plats? För att åstadkomma detta kan man använda sig av RSS. Tekniken har funnits i flera år men är för många helt okänd eller svårbegriplig. […]