Hur säker är en molntjänst?

Det är ganska skrämmande faktiskt! När man börjar gräva lite i det här med säkerhet kring molntjänster så finns egentligen inga regler eller direktiv om vad som gäller eller bör gälla. Kunderna ställer inte heller några krav på leverantörerna utan flyttar glatt över sina mail till Google utan att veta vad Google garanterar för säkerhet. […]