Vi har normal drift med full reservkapacitet

Viktigt när du lanserar din hemsida

Vi lanserade precis vår nya hemsida som vi hoppas ska vara mer användarvänlig. När man lanserar en ny hemsida finns det en del saker att tänka på som lätt förbises. Vi ger några snabba råd om hur man undviker fallgroparna. Det kan vara fallgropar som kostar ert företag dyrt om ni trillar dit! 1. Ranking, […]

Från 1 kundkontakt per halvår till 1 i veckan

För tre år sedan hade vi ca. en (1) spontan kundkontakt per halvår. D.v.s. en person som på något sätt hörde av sig spontant till oss på Optinet ang. intresse för någon av våra tjänster. Nu har den siffran ökat till ungefär 1 per vecka i snitt! Som säljande företag låter ju detta som ljuv […]