Vi har normal drift med full reservkapacitet

Att nå hemsidor som är nere tillfälligt eller permanent

”Sidan kan inte visas” Alla har nog varit med om att vissa webbsidor inte går att komma åt. Ofta har det sin grund i att sidan plockats bort eller bytt namn, utan att nödvändiga ändringar för att dirigera vidare användarna har gjorts. Det kan också röra sig om tillfälliga störningar. Här presenterar jag två olika […]