Tidrapportering och arbetsordersystem

Modernt tidrapporterings- och arbetsorder-system för flexibel rapportering av blandade jobb. Vi som utvecklar systemet använder det själva. Byggt för att vara väldigt enkelt att använda och för att få full kontroll på debiterbar tid.

Tidrapporterings och arbetsorder-system för tekniker och installatörer

Optinets tidrapporteringssystem är ett ärendehanteringssystem ursprungligen utvecklat för IT-konsulter som utför blandade uppgifter. Ibland har man regelbundna besök hos kunder varje vecka, ibland är det akutjobb, ibland interna arbeten m.m. Givetvis kan system användas av andra yrkesgrupper t.ex. elektriker, snickare, servicepersonal, lokalvårdare eller andra som utför arbeten löpande eller enligt bokade avtal.

De två grunddelarna i systemet är tidrapportering och arbetsorder. Just nu innehåller systemet följande funktioner:

 • Tidrapportering
 • Arbetsorder med löpande jobb, avtalsjobb, akuta jobb, framtida jobb
 • Enkel projekthantering
 • Dokumenthantering – bifoga dokument, instruktioner, ritningar till olika jobb
 • Kundregister med statistik och kontaktpersoner
 • Avtalshantering – rapport av uppdrag mot olika typer av avtal
 • Reserapportering
 • Frånvarorapportering
 • Rapportfunktion för fakturering, frånvaro, reserapport, debiteringsgrad m.m.
 • Mailfunktioner som påminner om akuta jobb m.m.

 

Systemet är konstruerat med utgångspunkt från brister i andra system

Systemet utvecklas löpande med nya funktioner hela tiden. Alla nya funktioner som ligger i  linje med grundidén för systemet ingår i månadskostnaden. Utveckling av egna funktioner är möjligt och då tillkommer utvecklingskostnaden för detta.

De brister systemet vill råda bot på är bland annat:

 • Se till att alla jobb blir utförda, varna om något jobb blir för gammalt
 • Se till att alla anställda rapporterar all sin tid
 • Varna om det ligger mycket ofakturerad tid
 • Få ut relevanta och enkla underlag för fakturering, frånvaro samt resor
 • Göra det enkelt att rapportera tid
 • Kunna vara fler anställda inblandade i samma jobb
 • Enkelt kunna bifoga information om uppdraget
 • Utföra avtalsjobb
 • Jobba mot en timbank eller supportavtal

Är ni intresserad av systemet så hör av er till oss för en demonstration.