Driftstatus: Vi har normal drift med full reservkapacitet

Träffa oss på Lösningar för Offentlig Sektor

Nu är det inte långt kvar innan det är dags för mässan – Lösningar för Offentlig sektor.

Vi på Optinet kommer att finnas på mässan – Lösningar för Offentlig Sektor som äger rum den 24-25 Januari på Kistamässan i Stockholm. Under samma mässa kommer även Framtidens hälso & sjukvård, E-hälsa MVTe och upphandlingsdagarna att arrangeras paralellt.

Vi kommer att prata om IT-säkerhet och visa hur Opticare fungerar.
I den växande volymen av inventarier inom välfärdstekniken ökar behovet av att kunna säkerställa hela kedjan kring inleverans av utrustning, installation, service och återtag på ett tryggt och tidseffektivt sätt.
OptiCare gör detta möjligt. Systemet hanterar installation, service och inventering av trygghetslarm och övriga hjälpmedel inom området välfärdteknik. Idag används Opticare av flera kommuner runt om i Sverige.

Hoppas vi ses!