Vi har normal drift med full reservkapacitet

Vad är gisslan-virus?

Gisslanvirus, krypteringsvirus eller ransomware, ja dessa virus har många namn…

Vad gör då ett gisslanvirus?

När detta virus har tagit sig in på ens dator börjar viruset att kryptera alla dokument på hela datorn, även uppmappade nätverksplatser.
Om ni idag använder en filserver så kan det räcka med att en person på företaget har fått in detta gisslan-virus på sin dator för att alla era gemensamma filer och dokument ska bli obrukbara.
Nackdelen med denna typ utav virus är att det är väldigt välgjort och har en väldigt stark kryptering, vilket gör att krypteringen är nästan helt omöjlig att lösa.

Finns det något man kan göra för att få tillbaka sina filer?

Om man inte har backup på sin dator kan man tyvärr betala skaparna utav dessa virus i utbyte mot ”nyckeln”.
Det som blir problematiskt är att företaget eller personen som blir utsatt vill ha tillbaka sin information och filer, men samtidigt vill man inte bidra med ekonomiska medel till utpressarna.

Hur slipper man undan datavirus?
  • Backup
    Det viktigaste och bästa man kan använda sig utav är backup!
    Om man då har en backup på sin dator kan man återställa alla sina filer (sen är det såklart skillnad på backup och backup…)
    Om ditt företag behöver ha backup, så ta kontakt med oss för rådgivning och/eller implementering av en backuplösning som skyddar er mot gisslanvirus eller liknande hot.
  • Antivirus / spamfilter
    Ofta så sprids virus genom mail, spamfilter skyddar mot dessa typ utav mail som de infekterade filerna sprids genom. För att vara mer säker kan man även då använda sig utav antivirus som upptäcker viruset innan det hinner att göra någon skada på din dator.Dessa två lösningar är inte helt säkra till 100% mot alla virus, men det är såklart mycket bättre än inget alls och framför allt om man ser till de oväntade kostnaderna som kan uppstå om viruset har lyckats ta sig in på datorn.För att få en helt 100% säker lösning så bör man använda sig utav backup, antivirus och spamfilter. Då behöver du inte vara lika orolig mot datavirus.