Vi har normal drift med full reservkapacitet

Vad är välfärdsteknik / välfärdsteknologi?

Välfärdsteknik eller välfärdsteknologi som det också kan kallas är en digital teknik som bidrar till att skapa trygghet, delaktighet, självständighet eller aktivitet för de personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning samt för äldre personer.

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och tekniken som används bidrar till en ökad livslust för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Tekniken som används kan användas av personen själv, av en anhörig eller utav personal.

Helene från Göteborgs stad som sitter och arbetar i OptiCare

Vad finns det för regler inom välfärdsteknologin?

Det är viktigt att välfärdstekniken används enligt det regelverk som finns samt det kriterier som ingår i God vård och omsorg.
I Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvar över välfärdsteknologin och ser till att det används på rätt sätt. Det är inte Socialstyrelsen själva som utvecklar tekniken utan de tar fram rätt material för att man ska bli utbildad i ämnet. Det vill säga att de skapar utbildningar, analyserar produkterna som finns på marknaden samt gör uppföljningar.

Vad är syftet och målet med välfärdsteknik?

Målet med välfärdsteknik är att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning ska kunna leva mer självständigt och känna sig tryggare i samhället samt vara mer delaktiga. Förhoppningen är att man genom detta kan bidra till ökad livskvalité och livslust.

Exempel på välfärdsteknik:

OptiCare - Verksamhetssystem för välfärdsteknik

Vi på Optinet har tillsammans med Göteborgs stad skapat ett bokningssystem OptiCare som hanterar all välfärdsteknik. Idag används OptiCare av flera kommuner i Sverige.

Vill du se hur OptiCare ser ut? klicka dig vidare på knappen nedan eller ta kontakt med oss på info@optinet.se eller ring till oss på 031 – 336 78 90

Läs artikeln om Trygghetsjouren

Läs om hur OptiCare har hjälpt Göteborgs Stad i deras arbete. 

”Tack vare systemet kan vi tacka JA till fler jobb"