Göteborg Stad använder Opticare

Trygghetsjouren som är en del av Göteborgs Stad använder sig av bokningssystemet Opticare när dom bokar installation av trygghetslarm.

Opticare är utvecklat av Optinet Software och idag är det flera kommuner runt om i Sverige som använder sig utav systemet. Programmet är framtaget för tidsbokade installationer och uppdrag även för inventering, service och bevakning.

Vi på Optinet åkte till Trygghetsjouren i Göteborg Stad för att prata med Helene om vad hon tycker om att arbeta i systemet.
Läs hela artikeln med Göteborg Stad är nedan.