Vi har normal drift med full reservkapacitet

Varför bör man Outsourca företagets
IT-drift?

Om ni väljer att Outsourca företagets IT-drift så lämnar ni över ansvaret om den dagliga IT-driften till en extern leverantör. Det finns många fördelar med att lämna över ansvaret, exempelvis att du som företag får en specialiserad leverantör som är expert inom området.

Det finns många olika anledningar till varför man bör Outsourca företagets IT-drift. Ni behöver inte längre vara oroliga över eventuella IT-problem, höga kostnader och dess säkerhetsrisker.

En annan fördel med att låta en extern IT-leverantör ta över IT-driften är att ni inte längre behöver ta hand om era egna IT-lösningar och lägga tid på att utbilda personal för att ta hand om företagets IT. Nu kan ni fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Hur mycket del av ansvaret som ni vill lämna över bestämmer ni själva. En del företag föredrar att lämna över allt medan andra vill ha hjälp med specifikt en tjänst.

3 fördelar med outsoursing av IT-drift

Erfarenhet och kunskap

Genom att man lämnar över IT-driften till ett specialiserat företag inom ämnet så kommer IT-leverantören att kunna lösa era IT-problem.

Kostnadseffektivt

I samband med att outsourca sin IT-miljö har man även chans att sänka sina IT-kostnader.
Det är ett bra tillfälle att se över sina nuvarande IT- tjänster, ta bort eller förnya sina IT-lösningar och därmed bara betala för de funktioner som ni behöver och använder.

Hög säkerhet

Bland det viktigaste i företaget är att man har säkra IT-miljöer.
När ni väljer att outsourca er IT-drift kommer det alltid finnas personal som är experter inom IT-säkerhet.

Därmed kan ni säkerställa med er leverantör att det inte finns några IT-risker i ert företag. Om det skulle uppstå en osäkerhet i eran IT-miljö kan IT-leverantören säkerställa att de undanröjs.

Optinet hjälper dig!

Behöver du ha hjälp med IT-lösningar till företaget? se efter IT-miljön? eller letar du efter nya IT-produkter?
Sedan år 1994 har vi på Optinet jobbat med IT-drift och IT-säkerhet till både stora och små organisationer.
Vi ser till att du får de IT-lösningar som du önskar och anpassar alltid tjänsterna utefter dina önskemål.

Hör av dig till oss på info@optinet.se eller ring in till oss på 031 336 78 80 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Varmt välkommen!