Varning för hackad Windows Server 2003 – server startar ej.

Vi får sedan en tid tillbaka många förfrågningar om att felsöka Windows Server 2003-maskiner som har kraschat eller inte längre startar upp. I vartenda fall har det rört sig om hackade servrar som används i syfte att utvinna kryptovaluta som t.ex. Bitcoin. Om din server inte startar, startar om, får blåskärm eller kraschar så kan den mycket väl vara infekterad. Vi har hittills lyckats rädda alla drabbade servrar som vi fått i uppdrag att fixa.

Eftersatt underhåll

Den största anledningen till att främst äldre servrar drabbas är tydlig – eftersatt underhåll! Har man en Windows server måste den underhållas, Windows måste uppdateras kontinuerligt, backuper måste köras och kontrolleras, antivirus måste vara uppdaterat och fungera, larmfunktioner måste finnas och testas regelbundet, servern måste hållas ren. I de allra flesta fall när vi kommer ut till en äldre server är det många saker som inte fungerar. I många fall har inte backuper körts på flera år. Servern kan vara väldigt dammig vilket i sin tur leder till att den blir varm och att hårddiskarna går sönder. UPS:er fungerar inte längre och larmfunktioner kanske aldrig ens varit installerade.

Det är precis med en server som med en bil, den måste underhållas. Tyvärr finns inga krav på besiktning utan många vet helt enkelt inte hur farligt de lever förrän det är för sent.

Windows 2003 server är idag den vanligast drabbade eftersom det inte längre släpps några säkerhetsuppdateringar blir den väldigt sårbar, men givetvis kan även en Windows 2008 eller nyare server också ha stora brister om ingen regelbundet kontrollerat den.

Rekommendation

Om ni har en server med symptomen som vi nämnt ovan kan ni ta kontakt med oss direkt.

Server 2003 stöds inte längre av Microsoft med nya säkerhetsuppdateringar och är därför extra sårbar. Om ni fortfarande har en så gammal server rekommenderar vi att ni åtgärdar det snarast! Vi kan hjälpa er att ta fram en ny server eller lösning. Det vanligaste är att man kör en virtuell server, en s.k. VPS som vi kan drifta från vår datahall. Ta kontakt med oss så får ni kvalificerad hjälp.