Versionsnyheter för Opticare

Version 2.41

2023-08-22

Nya funktioner
 • Byta stadsdel för flera kunder åt gången
Förbättringar
 • Justerat felaktig behörighetsnivå
 • Möjlighet att visa larmkod i vyerna för återkontakt
 • Justerat felaktig behörighetsnivå
Version 2.40

2023-01-27

Lager & inventeringsmodul för hårdvara (trygghetslarm & tillbehör)
 • All hårdvara sökbar i form av serienummer, radiokod eller larmkod vart de befinner sig (hos vårdtagare, i lager, på service eller kasserad)
 • Enkel inventering där lagerförd hårdvara har en plats, hylla och fack
 • Full överblick över installerad hårdvara hos varje vårdtagare via dator- och mobilvy
 • Tröskelvärden för hårdvara som börjar ta slut i lager för att underlätta inköp
 • Serviceärenden
 • Kassationsfunktion
 • Komplett loggning av händelser när hårdvara flyttas, installeras, servas, kasseras mm
Version 2.36

2022-09-28

Nya funktioner
 • Excel-export är nu möjlig på utvalda vyer: Återkontakt+ och Återkontakt, borde funka bättre än CSV-export, om ni tycker detta funkar bra finns det möjlighet för er att få detta på fler vyer
Förbättring
 • När man stegar framåt x dagar i kalendern och går in på en bokning och stänger skickades man tillbaka till dagens datum
 • Statuskolumnen i bokningar under kunden visar nu info om det är slutfört, ej slutfört eller återkontaktsdatum
 • Förbättring, adresskolumn synlig i återkontakt+ (och även vanliga återkontakt)
 • Förbättring, obokade servicejobb sorterade i bokstavsordning efter gatuadress
 • Ny funktion, Excel-export är nu möjlig på utvalda vyer: Återkontakt+ och Återkontakt, borde funka bättre än CSV-export, om ni tycker detta funkar bra finns det möjlighet för er att få detta på fler vyer