Vi har normal drift med full reservkapacitet

Windows 7 ökar i användare

Enligt en artikel på IDG så ökar försäljningen markant av operativsystemet Windows 7. Detta är såklart ett bevis på att Windows 7 är klart bättre än Windows Vista och dessutom Windows XP som det är dags att fasa ut.

Läs mer här:
Windows 7 rekordökar – Vistafiaskot snart glömt? – IDG.se.