GDPR och IT-säkerhet

GDPR (General Data Protection Regulation) är alltså EU:s nya skyddsförordning som kommer att träda i kraft nu den 25:e maj i EU och alltså även gälla här i Sverige. Förordningen (lagen) är till för att skydda enskilda individers rättigheter. Reglerna kring GDPR är till för att värna om den enskilda individens rättigheter och skydda integriteten […]