Säker server – server som tjänst

Detta är en tjänst som vi tillhandahåller på plats hos er. Säker server är tjänsten där Optinet tillhandahåller hela er server och all administration och säkerhet av den - server som tjänst helt enkelt! Med denna tjänst köper ni alltså inte er server utan vi levererar den som tjänst till en fast månadskostnad. I princip alla kringkostnader som man normalt sett kan råka ut för ingår i månadskostnaden.

Beskrivning

Teknisk information

Server i era lokaler – som tjänst

Säker server är tjänsten där Optinet tillhandahåller hela er server och all administration och säkerhet av den – server som tjänst helt enkelt! Detta är alltså en tjänst som vi tillhandahåller på plats hos er. Vill ni hellre ha servern i vår datahall läser ni om detta här.

Med denna tjänst köper ni alltså inte er server utan vi levererar den som tjänst till en fast månadskostnad. I princip alla kringkostnader som man normalt sett kan råka ut för ingår i månadskostnaden. Dessutom har ni också tillgång till support (teknisk hjälp) om ni har några frågor eller om något inte fungerar som det bör, också detta utan extra kostnader.

Fördelar:

 • Ni behöver inte bekymra er för att er server skall bli gammal
 • Ni behöver inte göra någon investering för ny server
 • Ni får inga oförutsedda kostnader för serverdriften
 • Ert nätverk blir säkrare
 • Er IT-drift blir enkel att budgetera
 • Ert nätverk blir stabilare med mindre driftstörningar

Server som tjänst är ett säkrare, enklare och modernare sätt för hanteringen av er server!

I tjänsten Säker server (server som tjänst) ingår:

 • Server dimensionerad för ert behov
 • Windowsoperativsystem
 • Grundinstallation av servern
 • Installation av servern i företagsnätverket
 • Installation av nätverksskrivare
 • Antivirus – övervakat antivirus, med garanti mot virus
 • Fjärrstyrningsfunktion för snabb hjälp
 • Garanti och felavhjälpning på hårdvara och operativsystem (gäller ej tredjepartsprogram eller kringutrustning t.ex. skrivare)
 • Garanterad inställelse på 4 timmar vid fel
 • Automatisk onlinebackup (backup över internet) av servern varje natt
 • Aktiv övervakning vilket innebär att fel kan upptäckas och åtgärdas innan de blir allvarliga och påverkar användarna